Color Picker

אופטימיזציה למנועי חיפוש

Color Picker


CSS Color

אודות Color Picker

בוחר צבעים הוא כלי שנמצא בדרך כלל בתוכנת גרפיקה או באינטרנט, המשמש לבחירת צבעים ובמקרים מסוימים ליצירת ערכות צבעים (בורר הצבעים עשוי להיות מתוחכם יותר מאשר לוח הצבעים המצורף לתוכנית). בורר צבעים משמש לבחירה והתאמת ערכי צבע אשר מוצגים גם באופן מספרי, כך שניתן לזכור אותם במדויק ולהקיש אותם מאוחר יותר, כגון שלושה ערכים של 0-255 המייצגים אדום, ירוק וכחול, בהתאמה.